top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Dışında Kalan Diğer Mükellefler İle Diğer Kişiler Gerçek Faydalanıcı


Sayı : TEPE-2023/119 10.08.2023

Konu : Kurumlar Vergisi Mükellefleri Dışında Kalan Diğer Mükellefler İle Diğer Kişiler Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Ağustos Ayı Sonuna Kadar Vermek Zorundadırlar.


SİRKÜLER 2023-119


13.07.2021 tarih ve 31540 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe Giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529) 6`ncı maddesinde;


1) Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır.


(2) Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.


(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilenlerin yeni mükellefiyet tesis ettirmesi veya daha önce bildirime ekledikleri bilgilerde değişiklik olması halinde, yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde bildirmeleri gerekmektedir. Şeklinde düzenleme yapılmıştır.


Yapılan bu düzenleme uyarınca Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini 31.08.2023 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadırlar.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat adresinden ulaşmak mümkündür


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz

1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page