top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Kurumlar Vergisi Oranında Değişiklik

Sayı : TEPE-2023/106 17.07.2023

Konu : Kurumlar Vergisi Oranında DeğişiklikSİRKÜLER 2023-106


15.07.2023 tarih ve 32249 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 7456 sayılı Kanunun 21`inci maddesi ile;


MADDE 21- 5520 sayılı Kanunun 32’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “%20” ibaresi “%25” şeklinde, “%25” ibaresi “%30” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “1 puan” ibaresi “5 puan” şeklinde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasının ikinci cümlesine “göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “indirimden faydalananlara bu fıkra kapsamında” ibaresi eklenmiştir.


Buna göre;


Kurumlar vergisinde uygulanan genel oran %20’den %25’e, banka ve finans kurumları için %25 olan oran ise % 30’a çıkartılmıştır. Bir diğer husus ise ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına uygulanmakta olan 1 puanlık kurumlar vergisi oranı indirimi, 5 puana çıkartılmıştır. Söz konusu uygulama 1/10/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230715-2.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

13 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page