top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Kurumlar Vergisi Oranlarında Değişiklik

Sayı : TEPE-2022/33 15.04.2022

Konu : Kurumlar Vergisi Oranlarında Değişiklik


SİRKÜLER 2022-33
15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un 25`inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınır. Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında alınır.


Söz konusu düzenleme 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Diğer taraftan 7394 sayılı kanunun 26`ncı maddesi ile 5520 sayılı Kanunun geçici 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. Buna göre; şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için kurumlar vergisi %25 oranında alınır.


Bu düzenleme 01.07.2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 01.01.2022 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.Bilgilerinize sunulur.


Sirkülerimize konu olan düzenlemelere; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220415-1.htm adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

24 görüntüleme0 yorum

Kommentare


bottom of page