top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Maktu Harç Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.

Sayı : TEPE-2023/101 07.07.2023

Konu : Maktu Harç Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.SİRKÜLER 2023-101


07.07.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmî Gazete `de yayınlan 06.07.2023 tarih ve 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI TARİFELERDE YER ALAN MAKTU HARÇ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR


MADDE 1– (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı, (9) sayılı tarifenin “IISürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.


MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girer.


MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. Buna göre Sürücü Belgesi Harçları hariç 2023 yılında uygulanmakta olan maktu harç tutarları %50 oranında artırılmıştır. Ayrıca yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harç tutarı ise 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230707-9.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

7 görüntüleme0 yorum

Kommentare


bottom of page