top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Mal ve Hizmet İfalarında KDV Oranı Değişikliğine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayın

Sayı : TEPE-2022/24 29.03.2022

Konu : Mal ve Hizmet İfalarında KDV Oranı Değişikliğine

İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır..


SİRKÜLER 2022-24


29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar uyarınca yapılan değişikliklerin bazıları aşağıda belirtilmiştir.


Ø Konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek konutların net alanının 150 m² ’ye kadar olan kısmı için % 8`dir.


Ø 6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutlarda %1`dir.


Ø 150 m² ’nin üzerindeki kısımlar içinse (6306 sayılı Kanun kapsamındakiler dahil) %18 olacaktır.


Ø Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için bu kararın yürürlüğünden önceki oranlar uygulanacaktır.


Ø Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı %18’den %8`e düşürülmüştür.


Ø Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanların KDV oranı %1 olarak açıklanmıştır.


Ø İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak yapılan kullanılmış araç teslimlerinde KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir.


Ø Bazı temizlik ürünlerin teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.


Ø Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir.


Söz konusu karar yayınlanmasını takip eden ay başından itibaren (01.04.2022) yürürlüğe girecektir.


Bilgilerinize sunulur.


Sirkülerimize konu olan düzenlemelere; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220329-6.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.


3 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page