top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Temerrüt Faiz Oranı


Sayı : TEPE-2024/03 02.01.2024

 Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Temerrüt Faiz Oranı


SİRKÜLER 2023-03


02.01.2024 tarih ve 32417 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Merkez Bankası Tebliğine göre;


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 48,00, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1.310,00 Türk lirası olarak tespit edilmiştir.


Belirlenen bu oran ve tutar 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullnılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

0 görüntüleme0 yorum
bottom of page