top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesinin tecili.

Sayı : TEPE-2021/26 16.12.2021

Konu : Matrah artırımı ve işletme kayıtlarının

Düzeltilmesinin tecili.
SİRKÜLER 2021-26


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 13.12.2021 tarih ve 2021/1 sayılı Tahsilat İç Genelgesi ile 7143 ve 7326 sayılı vergi borçlarının yapılandırılması, matrah ve vergi artırımlarına ilişkin kanunların;


5 inci maddelerine göre matrah/vergi artırımında bulunan mükelleflerin anılan Kanunlar kapsamında tahakkuk eden vergilerinin Kanunlarda belirtilen süre ve şekilde ödenmemesi nedeniyle madde hükmünden yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde, söz konusu maddeler kapsamında tahakkuk eden vergilerinin,


6 ncı maddelerine göre, işletme kayıtları ile kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin bu işlemler üzerine tahakkuk eden vergilerinin,


6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesi (katma değer vergilerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte) uygun görülmüştür.


Şeklinde düzenleme yapılmıştır.


Bilgilerinize sunulur.


Sirkülerimize konu olan düzenlemelere; https://www.gib.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

3 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page