top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Melek Yatırımcılara İndirim Uygulama Süresi Uzatılmış ve İndirim Tutarı Artırılmıştır

Sayı : TEPE-2022/106 11.11.2022

Konu : Melek Yatırımcılara İndirim Uygulama Süresi

Uzatılmış ve İndirim Tutarı Artırılmıştır.


SİRKÜLER 2022-106


09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun;


3`ncü maddesi ile, 193 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesinde yer alan “31/12/2017” ibareleri “31/12/2027” şeklinde, “9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü” şeklinde, “4059 sayılı Kanunun ek 5 inci” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü” şeklinde, “1.000.000 TL’yi” ibaresi “2.500.000 TL’yi” şeklinde, “Hazine Müsteşarlığına” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde, “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, “Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı müştereken” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve “Bilim,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.


Buna göre Gelir Vergisi Kanunun geçici 82`nci maddesinde yer alan (Melek Yatırımcı) Bireysel Katılım Yatırımcısı indirimi süresi 31.12.2027 tarihine kadar uzatılmış olup, indirim tutarı ise 2.500.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.Bilgilerinize sunulur.
Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere http://www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

4 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page