top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalanması


Sayı : TEPE-2021/20 01.12.2021

Konu : Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Hükümlerinden

Faydalanması


Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13’üncü maddesinde yer alan mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması ile ilgili Vergi Usul Kanunu 137 numaralı sirküler yayınlanmıştır.


Söz konusu sirküler ile Beyanname ve bildirimleri meslek mensubu aracılığıyla verilen mükellefler, meslek mensubunun mücbir sebep hali içerisinde bulunduğundan geç haberdar olabilmekte ve bu duruma bağlı olarak beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenmesi gereken tasdik raporlarının ibraz süreleri aşıldığından vergi cezaları ile muhatap olabilmekte ya da belirli imkanların (iade, indirim, istisna gibi) kullanımından mahrum kalabilmektedir.


Bu kapsamda, meslek mensubunun vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığının bulunması ya da doğum yapmasının vergi ödevlerinin yerine getirilmesine olan etkisine ilişkin açıklamalar yapılmış ve hem meslek mensuplarının hem de vergi mükelleflerinin bu durumlardan kaynaklanan mağduriyetleri giderilmiştir.


Bilgilerinize sunulur.


Sirkülerimize konu olan düzenlemeye; https://www.gib.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.


3 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page