top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Otoyollardan Geçiş Ücretini Ödemeden Geçenler


Sayı : TEPE-2022/65 22.07.2022

Konu : Otoyollardan Geçiş Ücretini Ödemeden

Geçenler

SİRKÜLER 2022-6521.07.2022 tarih ve 31899 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği (Seri B No: 13) ile;


5/7/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 53 ve 54’üncü maddeleriyle 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmış ve Kanuna geçici 6 ncı madde eklenmiştir.


6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Karayolları Genel Müdürlüğünün işletiminde olan otoyollar ile köprülerden geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerince ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde geçiş ücretinin ödenmediği durumlarda, 15 günlük süreyi takip eden 30 gün içinde geçiş ücreti ile idari para cezasının geçiş ücretinin 1 katı tutarında ödenmesi halinde, kalan 3 kat idari para cezasının tahsilinden vazgeçileceği düzenlenmiştir.Bilgilerinize sunulur.Söz konusu tebliğe https://www.gib.gov.tr/node/160573 adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

4 görüntüleme0 yorum

Commenti


bottom of page