top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Prefabrik Yapı ile Konteynerlerin Tesliminde KDV Oranı

Sayı : TEPE-2023/25 15.02.2023

Konu : Prefabrik Yapı ile Konteynerlerin Tesliminde KDV Oranı
SİRKÜLER 2023-25


14.02.2023 tarih ve 32104 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“GEÇİCİ MADDE 10- (1) Prefabrik yapı ile konteynerlerin, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hâl ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil), bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.” Buna göre;


Karar ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına eklenen Geçici 10 uncu madde uyarınca; prefabrik yapı ile konteynerlerin, 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hâl ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) afetzedeler ile Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil) KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Cumhurbaskani_Karari/6790_kdv. pdf adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

4 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page