top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin KDV Oranı

Sayı : TEPE-2023/34 23.02.2023

Konu : Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin KDV Oranı
SİRKÜLER 2023-34


23.02.2023 tarih ve 32113 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 22.02.2023 tarih ve 6830 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile;


MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“GEÇİCİ MADDE 10- (1) Prefabrik yapı ile konteynerlerin 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil), 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”


Buna göre Prefabrik yapı ile konteynerlerin 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil), KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230223-14.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

4 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page