top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Yayınlanmıştır


Sayı : TEPE-2023/173 25.12.2023

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Yayınlanmıştır


SİRKÜLER 2023-173


23.12.2023 tarih ve 32408 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile;


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak tespit edilmiştir.


Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Şeklinde düzenleme yapılmıştır.


Yapılan bu düzenleme uyarınca 01.12.2023 tarihinden itibaren reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak uygulanacaktır.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullnılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page