top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Yayınlanmıştır


Sayı : TEPE-2024/40 01.04.2024

 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Yayınlanmıştır

SİRKÜLER 2024-40


01.04.2024 tarih ve 32507 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile;


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edilmiştir.


Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Şeklinde düzenleme yapılmıştır


Yapılan bu düzenleme uyarınca 01.04.2024 tarihinden itibaren reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak uygulanacaktır.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231223-12.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

3 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page