top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti


Sayı : TEPE-2023/144 17.10.2023

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti


SİRKÜLER 2023-14401.11.2023 tarih ve 32356 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Merkez Bankası tarafından çıkartılan tebliğ ile;


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:


Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak tespit edilmiştir, şeklinde düzenleme yapılmıştır.


Konu ile ilgili olarak yayınlanan 238 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğinde de açıklandığı üzere reeskont işleminin yapılması sırasında senette faiz oranı belirlenmiş ise bu oran, belirlenmemiş ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen faiz oranı dikkate alınacaktır. Dolayısıyla yukarıda belirtilen tebliğ hükümleri uyarınca 01.11.2023 tarihinden itibaren reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı %35,75 ve avans işlemlerinde ise uygulanacak faiz oranı % 36,75 olarak uygulanacaktır.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Notk adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullnılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page