top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler

Güncelleme tarihi: 4 Eki 2023


Sayı : TEPE-2023/133 04.10.2023

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler


SİRKÜLER 2023-133


Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi Sistemi üzerinden yapılan 02.10.2023 tarihli ve Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler konulu duyuruda;


Kurum geçici vergi beyannamesinin "Matrah Bildirimi" kulakçığının "Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünde yer alan 453 kodlu "Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi (KVK madde 10/1-ı)" satırından sonra gelmek üzere 459 kodlu "İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettikleri kazançlarda indirim (10/1-i)" satırı eklenmiştir.


Ayrıca 7456 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 32. maddesinde yapılan değişikliğe istinaden BDP'de gerekli güncellemeler yapılmıştır.


Bu kapsamda 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere;


- Kurum geçici verginin 3.dönemi (07-09/2023) ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere, - Özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere, kurum geçici vergi oranı %25'e çıkarılmış, Banka ve Finans Kuruluşları için kurum geçici vergi oranı %30'a yükseltilmiştir.


Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir. Belirtilmiştir.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

4 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page