top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Reklam Yasağı Uygulanlara Verilen Reklam Giderleri İndirim Konusu Yapılamaz.

Sayı : TEPE-2022/34 15.04.2022

Konu :Reklam Yasağı Uygulanlara Verilen Reklam Giderleri İndirim Konusu Yapılamaz.


SİRKÜLER 2022-3415.04.2022 tarih ve 31810 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un 24`inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.


04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun ek 4’üncü maddesi kapsamında hakkında reklam yasağı uygulanlara verilen reklamların giderlerinin indirim konusu yapılamayacağı düzenlemesi getirilmiştir.


Bilgilerinize sunulur.


Sirkülerimize konu olan düzenlemelere; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220415-1.htm adresinden ulaşabilirsiniz.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page