top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Seri: B Sıra No: 18 Tahsilat Genel Tebliği

Sayı : TEPE-2023/81 10.05.2023

Konu : Seri: B Sıra No: 18 Tahsilat Genel Tebliği
SİRKÜLER 2023-81


10.05.2023 tarih ve 32186 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak 01.06.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 18 ile;


-İdari para cezaları için genel usul kanunu olan 5326 sayılı Kabahatler Kanununun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara,


-Kanunun niteliği, idari yaptırım kararı ve kesinleşmesine,


-İdari para cezalarının gelir kaydı, ödeme süresi ve yeri ile takibine,


-İdari para cezalarında indirim ve taksitlendirmeye,


-Tahsil zamanaşımı ve ölüm halinin cezaya etkisine,


-Tahsilatların aktarılması ve iade işlemleri ile diğer hususlara,


Yer verilmiştir. (GİB)

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230510-13.htm adresinden ulaşmak mümkündürÖnemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

8 görüntüleme0 yorum

コメント


bottom of page