top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Sermaye Kaybı, Borca Batık Olma Durumu Süre Uzatımı


Sayı : TEPE-2023/145 01.11.2023

Sermaye Kaybı, Borca Batık Olma Durumu Süre Uzatımı


SİRKÜLER 2023-14531.10.2023 tarih ve 32355 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;


MADDE 1- 15/9/2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2024” ibaresi “1/1/2025” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Buna göre yapılan hesaplamalarda henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı Sermaye Kaybı, Borca Batık Olma Durumunun hesabında 01.01.2025 tarihine kadar dikkate alınmayacaktır.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Notk adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullnılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

3 görüntüleme0 yorum

Comentarios


bottom of page