top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Sigorta Şirketleri Tarafından Verilen Süresiz ve Şartsız Kefalet Senetleri Teminat...

Sayı : TEPE-2022/56 05.07.2022

Konu :Sigorta Şirketleri Tarafından Verilen Süresiz ve Şartsız

Kefalet Senetleri Teminat Olarak Gösterebilinecektir.

SİRKÜLER 2022-5605.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete`de yayınlan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 24`ncü maddesi ile;


21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“2. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,”


Buna göre yapılan değişiklik uyarınca sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri teminat olarak gösterilebilecektir.


Bilgilerinize sunulur.
Söz konusu sirkülere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page