top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV`nin Kanuni Süresinden Sonra Beyan Edilmesi

Sayı : TEPE-2022/91 25.10.2022

Konu : Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV`nin Kanuni Süresinden Sonra

Beyan Edilmesi Halinde İndirim Hangi Dönemde Yapılacaktır.


SİRKÜLER 2022-9125.10.2022 tarih ve 31994 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43) ile;


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.1.2.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “sorumlu sıfatıyla” ibaresi ile üçüncü paragrafının üçüncü satırında yer alan “- Sorumlu sıfatıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “kanuni süresinde” ibareleri eklenmiş; aynı bölümün üçüncü paragrafının üçüncü satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş; aynı bölümde yer alan “Örnek”in ikinci paragrafının üçüncü cümlesi “2 No.lu KDV Beyannamesi yanlışlıkla süresinden sonra 20 Ağustos tarihinde verilirse ve tevkif edilen 126 TL tutarındaki KDV 5 Eylül tarihinde ödenirse söz konusu KDV, en erken ödemenin yapıldığı Eylül dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.


“- Sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmı ise bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait,”


Buna göre sorumlu sıfatıyla ödenmesi gereken katma değer vergisinin geç beyan edilmesi halinde söz konusu KDV ödeme tarihinde indirim konusu yapılabilecektir.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşmak mümkündür.

Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

13 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page