top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi

Sayı : TEPE-2023/74 20.04.2023

Konu : Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi

Beş Puanlık Prim İndirimi

SİRKÜLER 2023-74


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 20.04.2023 tarihli Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi Hakkındaki Duyuruda;


‘’03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’u ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1’inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici 95’inci madde eklenmiş olup usul ve esasları 2023/19 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.


5510 sayılı Kanun’un geçici 95’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren sigortalılar için 15510 kanun numaralı teşvik tanımlama yapılması ve e-beyanname uygulamasından 15510 kanun numaralı muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirim yapılması mümkündür.


Bununla birlikte, kapsama giren sigortalılara 5510 sayılı Kanun'un geçici 95’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı bağlanıp bağlanmadığı hususu teşvik tanımlama ve beyanname verilmesi aşamasında tespit edilemeyeceğinden, 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunan ve bu talebe istinaden 5510 sayılı Kanun'un geçici 95’inci maddesi kapsamında ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanan sigortalılar için 15510 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılması ve 15510 kanun numaralı beyannamenin düzenlenmesi önem arz etmektedir.


5510 sayılı Kanun’un geçici 95’inci maddesi kapsamında tanımlama yapılarak bildirimleri 15510 kanun numarası ile düzenlenen sigortalıların, 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunan ancak bu talebe istinaden anılan madde kapsamında ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmayan sigortalılar olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde teşvikten yersiz yararlanılmış olunacağından, yersiz yararlanılan 15510 kanun numaralı beyannameler hatalı teşvik listesi ile takip edileceği’’ açıklanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.sgk.gov.tr/Duyuru/Detay/SosyalGuvenlik-Destek-Primi-Isveren-Hissesi-Bes-Puanlik-Prim-Indirimi-Hakkinda-Duyuru-2023-04-20-12- 23-31 adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page