top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası

Sayı : TEPE-2022/ 06 12.01.2022

Konu : Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin

Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası


SİRKÜLER 2022-6


12.01.2022 tarih ve 31717 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 318 seri numaralı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayınlanmış olup, söz konusu tebliğ ile 7338 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Kanuna eklenen Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası başlıklı mükerrer 20/B maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.


Buna göre İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart olup, Bankalar bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yaparak beyan edip ödemekle yükümlüdür. Söz konusu tutar üzerinden başkaca tevkifat yapılmaz.


Diğer taraftan istisna kapsamındaki kazançları toplamı 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar (2022 yılı için 650.000,00 TL) istisnadan faydalanamazlar.


Bilgilerinize sunulur.


Sirkülerimize konu olan düzenlemelerehttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220112-4.htm adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page