top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi

Sayı : TEPE-2023/8 10.01.2023

Konu : Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına

Dönüşümün Desteklenmesi
SİRKÜLER 2023-08


10.01.2023 tarih ve 32069 sayılı Resmî Gazete `de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/2) ile;


21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 31/12/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”


Buna göre; yurtiçi yerleşik gerçek kişiler bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişiler ise 31/12/2021 ile 31/12/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahiplerinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına dönüştürülebilir.Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230110-13.htm adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

5 görüntüleme0 yorum

コメント


bottom of page