top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Türk lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi

Sayı : TEPE-2023/15 26.01.2023

Konu : Türk lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına

Dönüşümün Desteklenmesi
SİRKÜLER 2023-1526.01.2023 tarih ve 32085 saylı sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 25.01.2023 tarih ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun geçici 14’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 31.12.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, 5520 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.


Buna göre, Söz konusu Karar ile birlikte, 31/12/2022 tarihli bilançolarında yer alan döviz varlıklarını 2023 yılı sonuna kadar kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırıp en az üç ay vadeli olacak şekilde bu hesaplarda değerlendiren kurumların bu hesaplardan elde ettikleri kazançların da kurumlar vergisinden istisna edilmesine imkân tanınmıştır.Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.gib.gov.tr/6728-sayili-cumhurbaskanikarari-26/1/2023-tarihli-resmi-gazetede-yayimlandi adresinden ulaşmak mümkündür.

Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

2 görüntüleme0 yorum

댓글


bottom of page