top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi

Sayı : TEPE-2023/75 25.04.2023

Konu : Türk lirası Mevduat ve

Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi

SİRKÜLER 2023-75


25.04.2023 tarih ve 32171 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 24.04.2023 tarih ve 7165 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kuramların 31/3/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, 5520 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir. Buna göre;


Kurumların 31.03.2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230425-13.pdf adresinden ulaşmak mümkündür
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum
bottom of page