top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün Desteklenmesi kapsamında BSMV

Sayı : TEPE-2022/23 23.03.2022

Konu : Şirketler 3 ay vadeli kur korumalı TL Mevduat

veya Katılma Hesabı Açabileceklerdir


SİRKÜLER 2022-23


23/3/2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.


14/1/1970 tarihli ve 211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları,”


Bu itibarla, söz konusu kambiyo satışlarında banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı sıfır olarak tespit edilmiştir.


Bilgilerinize sunulur.Sirkülerimize konu olan düzenlemelere; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220307-4.htm adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.


2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page