top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması

Sayı : TEPE-2023/76 25.04.2023

Konu : Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım

Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1)

SİRKÜLER 2023-76


24.01.2023 tarih ve 32170 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren TürkiyeAvrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1) ile;


AB’nin 2021-2027 bütçe dönemine ilişkin mali yardımları kapsamında 17/10/2022 tarihinde Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşmasının (IPA III) vergi istisnalarına ilişkin 28. Maddesinin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.
Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230424-3.htm adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

11 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page