top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı Ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama G


Sayı : TEPE-2023/148 03.11.2023

Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı Ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik


SİRKÜLER 2023-14802.11.2023 tarih ve 32357 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı Ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) ile;


MADDE 1- 11/9/2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin 3.2. bölümünün (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır


MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür


Yapılan bu düzenleme uyarınca Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan 5 cl’den küçük iç ambalajla üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerde bandrol uygulanmaması hükmünün kaldırılmasına ilişkin değişiklik yapılmıştırBilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Notk adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullnılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

1 görüntüleme0 yorum
bottom of page