top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıIlker nakaş

Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesi

Sayı : TEPE-2022/45 31.05.2022

Konu : Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması,

satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik

olarak verilen ilanlar sürekli bildirim zorunluluğu kapsamına

alınmıştır.


SİRKÜLER 2022-4531.05.2022 tarih ve 31852 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 538 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;


Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak;


a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini,


b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,


c) Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini,


ç) Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgiler sürekli bilgi verme yükümlülüğü kapsamına alınmıştır.


Bu Tebliğ kapsamında bildirilmesi zorunlu olan bilgilerin Başkanlığa aylık olarak bildirileceği, ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 1/8/2022 tarihine (31/7/2022 tarihinin hafta sonuna isabet etmesi nedeniyle) kadar Başkanlığa yapmak zorunda oldukları açıklanmıştır.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220531-7.htm adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

4 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page