top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Taşınmaz ve İştirak Hisse Satış Kazancı İstisnasında YMM Raporu Zorunludur.

Sayı : TEPE-2022/87 19.10.2022

Konu : Taşınmaz ve İştirak Hisse Satış Kazancı

İstisnasında YMM Raporu Zorunludur.

SİRKÜLER 2022-87Gelir İdaresi Başkanlığınca 19.10.2022 tarihinde yayınlanmış olan Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi de ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;


Kurumlar Vergisi Kanununda, taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri, rüçhan hakları ve Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının satışından doğan kazançlara ilişkin istisna düzenlenmiştir.


Bu kapsamda, yararlanılan istisna tutarları, ilgili yıl için belirlenen tutarı aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu istisnadan yararlanabilmeleri için vergi dışı tutulan işlemlerini, yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri zorunludur.


Söz konusu tutar 1/1/2022 tarihinden itibaren 663.000 TL olarak dikkate alınacaktır. Dolayısıyla bu tutarı aşan kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışından kaynaklanan istisna tutarının yukarıda belirtilen limiti geçmesi halinde Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirmesi zorunluluğu bulunmaktadır.


Tam tasdik sözleşmesi düzenleyen kurumlar için ayrıca bir rapor düzenlenmesine gerek olmayıp, düzenlenecek olan raporda istisna tutulan kazançla ilgili açıklamalara yer verilmesi zorunludur.


Tam tasdik yaptırmayan kurumlar için ise ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu ibrazı zorunludur. Aksi halde söz konusu istisnadan faydalanılamaz.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere ttps://www.gib.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

10 görüntüleme0 yorum

Comentarios


bottom of page