top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Taşıt-ÖTV Matrah ve Oranları Yayınlanmıştır.

Sayı : TEPE-2022/110 24.11.2022

Konu : Taşıt-ÖTV Matrah ve Oranları Yayınlanmıştır.

SİRKÜLER 2022-11024.11.2022 tarih ve 32023 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 23.11.2022 tarihli ve 6417 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Karar ile;


06.06.2022 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan ‘’Diğerleri’’ satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Bilgilerinize sunulur.Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

4 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page