top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik

Sayı : TEPE-2023/29 17.02.2023

Konu : Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik

SİRKÜLER 2023-29


17.02.2023 tarih ve 32107 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 15) ile; 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (2) numaralı alt bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.“Vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak ödemeler için aranılmayacaktır.” Buna göre;Mücbir sebep halinin bitiş tarihi olan 31.07.2023 tarihine kadar vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına ilişkin belge aranılması gereken durumlarda bu belgelerin istenilmemesi gerektiği düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230217-9.htm adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

3 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page