top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Tam Tasdik Raporlarının Verilme Süresi Uzatılmıştır.

Sayı : TEPE-2022/50 30.06.22

Konu :Tam Tasdik Raporlarının Verilme Süresi

Uzatılmıştır.

SİRKÜLER 2022-50Gelir İdaresi Başkanlığının 29.06.2022 tarihli duyurusunda;


Başkanlığımıza intikal eden yazılardan; 2021 yılına ait Tam Tasdik Raporlarının teslim edilme süresinin son günü hakkında tereddüt hasıl olduğu anlaşıldığından, konuya ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.


Kurumlar Vergisi Beyannamesine ilişkin Tam Tasdik Raporlarının ibraz süresi ile ilgili olarak 24 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde 41 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile değişik düzenlemede; "Tasdik raporlarının ilgili yıl gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte veya beyannamenin verildiği ayı takip eden iki ay içerisinde verilmesi gerekir." hükmü yer almaktadır.


Bu kapsamda 2021 yılı için Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 01/04/2022 ila 05/05/2022 tarihleri arasında verilmesi nedeniyle, kurumlar vergisi mükellefleri için bu yıla ilişkin Tasdik (Tam Tasdik) Raporlarının 31/07/2022 tarihine kadar (31/07/2022 tarihinin pazar gününe denk gelmesi nedeniyle takip eden ilk iş günü olan 01/08/2022 tarihine kadar) elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.


Bilgilerinize sunulur.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

48 görüntüleme0 yorum

Comentarios


bottom of page