top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Tam Tasdik Sözleşmesi Olan Mükelleflere Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin İadesi Limiti

Sayı : TEPE-2022/128 30.12.2022

Konu : Tam Tasdik Sözleşmesi Olan Mükelleflere Kesinti Yoluyla

Ödenen Vergilerin İadesi LimitiSİRKÜLER 2022-128


213 Sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298`inci maddesinde, yeniden değerleme oranının, değerleme yapılacak yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu, bu oranın Maliye Bakanlığınca Resmî Gazetede ilan edeceği düzenlenmiştir.


Bu düzenleme uyarınca 24.11.2022 tarih ve 32023 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 542 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122,93 olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu oran ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı veya Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından özel bir belirleme yapılmadığı takdirde 2023 yılı için yeniden değerleme oranında artırılacak aşağıdaki gibi olmaktadır.
Bilgilerinize sunulur.Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221124-4.htm adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

11 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page