top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Tevkif yoluyla ödenen vergilerin nakden iade hadleri.

Sayı : TEPE-2022/13 27.01.2022

Konu : Tevkif yoluyla ödenen vergilerin nakden iade

Hadleri.


SİRKÜLER 2022-13


Tevkif yoluyla ödenen vergilere ilişkin 252 seri nolu gelir vergisi genel tebliğinde değişiklik yapan ve 06.10.2021 tarih ve 31620 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 315 seri nolu gelir vergisi genel tebliğinde nakden iade edilecek verginin 50.000,00 TL`yi geçmemesi halinde inceleme raporu ve teminat alınmadan yerine getirileceği, 500.000,00 TL`ye kadar olan alacağın ise mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edileceği, ve bu bölümde yer alan tutarların her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı düzenlenmiştir.


Söz konusu düzenleme uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 24.01.2022 tarihli duyuruda; 2022 yılı için uygulanacak tutarlar;


-Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 68.000 TL


- Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 681.000 TL olarak belirlenmiştir.


Bilgilerinize sunulur.
Sirkülerimize konu olan düzenlemelere; https://www.gib.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

25 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page