top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Varlık Barışında Vergi Oranları

Sayı : TEPE-2022/107 21.11.2022

Konu : Varlık Barışında Vergi Oranları


SİRKÜLER 2022-107


Bilindiği üzere 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5/7/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,


Yeni Varlık Barışı uygulamasına ilişkin düzenleme, 7417 sayılı Kanunun 50’nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15 inci maddede yapılmış olup uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ ile belirlenmiştir. Buna göre;


Yurtdışında bulunan varlıkların bildirimi ile ilgili olarak, Banka ve aracı kurumlara bildirilen yurt dışındaki varlıkların değeri üzerinden:


30/9/2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için % 1

1/10/2022 tarihi ila 31/12/2022 tarihi arasında yapılan bildirimler için % 2

1/1/2023 tarihi ila 31/3/2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için % 3


Oranında hesaplanacak ve bildirim esnasında banka ve aracı kurumlara peşin olarak ödenecektir.


Yurt İçinde Bulunan varlıkların bildirimi ile ilgili olarak ise Vergi dairelerine beyan edilen yurt içi varlıkların değeri üzerinden % 3


Oranında hesaplanacak vergi tarh edilecek bu vergi tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.


Bilgilerinize sunulur.
Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere http://www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page