top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 558)


Sayı : TEPE-2024/15 19.01.2024

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 558)


SİRKÜLER 2023-15


18.01.2023 tarih ve 32433 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 558) ile;


MADDE 1- 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)’nin ekinde yer alan EK:1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 2- Bu Tebliğ 1/2/2024 tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan açıklayıcı bilgi notunda ise;


213 sayılı Vergi Usul Kanununun 102 nci maddesi uyarınca muhatapların tebellüğden imtina ettiği durumda veya muhatapların 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebliğe gidildiğinde tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda kullanılan ve 485 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Tebligat Pusulası”nı değiştiren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:485)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:558) yayımlandığı belirtilmiştir.


Bilgilerinize sunulur.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `1 görüntüleme0 yorum

Commenti


bottom of page