top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı

Sayı : TEPE-2023/45 10.03.2023

Konu : Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi BaşladıSİRKÜLER 2023-45


Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan 01.03.2023 tarihli duyuruda;


Gerçek kişiler tarafından 2022 yılında elde edilen; ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret geliri, gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar (değer artışı kazancı ve arızi kazançlar) için yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2023 tarihleri arasında verilecektir.


06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler ile ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında olan meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler dışındaki mükellefler tarafından verilmesi gereken beyannameler 15.08.2023 tarihine kadar verilebilecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergiler ise 31.08.2023 tarihine kadar ödenebilecektir. Öte yandan, mücbir sebep hali kapsamında olan mükellefler yukarıda belirtilen tarihlerden önce vergi beyannamelerini vererek ödemede bulunabileceklerdir.


Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda göndereceklerdir.


Geliri sadece ücret geliri, kira geliri, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için önceden hazırlanmış olan Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden kolay, hızlı ve güvenli şekilde verebilirler. Hazır Beyan Sistemine Başkanlığımız internet sayfası (www.gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabilir. Şeklinde açıklamalar yapılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere ve her bir gelir unsuru için rehber ve broşürlere https://www.gib.gov.tr/yillik-gelir-vergisi-beyanname-verme-donemi-basladi-1 adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

3 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page