top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Yeminli Mali Müşavirlik ÖTV Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

Sayı : TEPE-2022/02 19.01.2022

Konu : Yeminli Mali Müşavirlik ÖTV Tasdik Raporlarının

Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Sirküler

Yayınlanmıştır


SİRKÜLER 2022-08


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 18.01.2022 tarih ve YMM/2022-1 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler / 2 ile;


Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ çerçevesinde, yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Özel Tüketim Vergisi Tasdik Raporlarının 24/1/2022 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 4/4/2022 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi uygun görüldüğü şeklinde düzenleme yapılmıştır.


Dolayısıyla Yeminli Mali Müşavirlik ÖTV Tasdik Raporlarının 24.01.2022 tarihinden itibaren ihtiyari, 04.04.2022 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.


Bilgilerinize sunulur.
Sirkülerimize konu olan düzenlemelere; https://www.gib.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.


10 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page