top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Yeniden Değerleme Oranı Belirlenmiştir.


Sayı : TEPE-2023/157 27.11.2023

Yeniden Değerleme Oranı Belirlenmiştir.


SİRKÜLER 2023-157


25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmî Gazete de yayınlan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) ile 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğe göre;


Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.


Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2023 yılı için %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir.


Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.


Tebliğ olunur.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullnılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

2 görüntüleme0 yorum

コメント


bottom of page