top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi.

Sayı : TEPE-2022/108 23.11.2022

Konu : YMM Tasdik Raporlarının Elektronik

Ortamda Gönderilmesi.


SİRKÜLER 2022-108


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 23.11.2022 tarihinde yayınlanan Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında 3 Numaralı Sirküler ile;


Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ çerçevesinde, yeminli mali müşavirler tarafından verilecek Vakıf Vergi Muafiyeti, İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası, Yatırım İndirimi İstisnası, Ar-Ge İndirimi, Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporlarının ve Özel Amaçlı Raporların 02.01.2023 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 01.03.2023 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.gib.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

9 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page