top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Yurtdışı inşaat işlerinde çalışan işçilerin ücretleri İstisna kapsamına alınmıştır.

Sayı : TEPE-2022/101 09.11.2022

Konu : Yurtdışı inşaat işlerinde çalışan işçilerin ücretleri

İstisna kapsamına alınmıştır.SİRKÜLER 2022-10109.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un;


2`nci maddesiyle 193 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.


“19. Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri.”

Buna göre 01.12.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yurt dışında yapılan inşaat onarım ve teknik işlerde çalışan işçilere yurtdışı kazançtan karşılanarak ödenen ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir.


Bilgilerinize sunulur.Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

7 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page