top of page

Yatırım Teşvik Danışmanlık Hizmetleri

Yeni Teşvik Sisteminden Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’deki Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki uygulamalarla sağlanan desteklerden, her bir uygulamanın gerektirdiği koşulları sağlamak kaydı ile;

  • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,

  • Kamu kurum ve kuruluşları,

  • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,

  • Dernekler ve vakıflar,

  • Yabancı Sermayenin Türkiye’ deki yatırımları da Yeni teşvik sisteminden yararlanır.

bottom of page