top of page

KDV İade Hizmetleri

KDV iadesi hizmeti KDV kanununda belirtilen indirimli orana tabi veya istisnaya tabi sektörlerdeki teslim ve hizmetlerde bulunan mükelleflerin teslim ve hizmetlerini yapmak için katlandıkları maaliyetler için ödemiş oldukları KDV'nin(İndirilecek KDV) hesaplanan KDV'den fazla olması durumunda Maliye Bakanlığınca tespit edilen esaslara göre nakden veya mahsuben iade alınması hizmetidir.

 • KDV iadesi tasdik hizmeti 3568 sayılı kanun ile belirtilmiş olup genel olarak aşağıdaki işlemleri içermektedir:

 • İade hakkı doğuran işlemlerden optimum seviyede iade sağlanması için danışmanlık faaliyetleri.

 • KDV iadesi işlemleri sürecinde gerekli listelerin hazırlanması.(İndirilecek KDV, Yüklenilen KDV, Satış listesi vb.)

 • Güncel mevzuat ve firmanın yasal kayıtlarına göre iade edilmesi gereken KDV'nin hesaplanması.

 • Hazırlanacak listelerin vergi dairesinin web sitesine doğru şekilde yükleniminin sağlanması.

 • KDV iadesi sürecinde sistemden kontrol raporlarının alınıp gerekli düzeltmelerin yapılması.

 • KDV iadesi tasdik raporunun yazılması ve vergi dairesine teslimi.

 • Tedarikçi firmalar hakkında gerekli karşıt incelemelerin yapılması ve raporda vergi dairesine sunulması.

 • KDV İade raporunun hazırlanması

 • KDV iade raporunun tesliminin ardından vergi dairesi ile eksiklik yazışmalarının yapılması ve talep edilen gerekli verilerin vergi dairesine sağlanması.

 • İade sürecinde verimesi gereken KDV beyannamelerinin iade tutarları ile güncellenmesi.

 • KDV iade sürecinin sonuçlandırılması.

 • İade sürecinde eğer teminat mektubu verilmiş ise bu teminat mektuplarının vergi dairesinden iadesinin sağlanması.

bottom of page