top of page

Tam Tasdik Hizmetleri

Tam Tasdik denetim hizmeti Hazine Ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılabilecek doğrudan veya dolaylı bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltığı gibi inceleme ihtimalini de önemli ölçüde düşürmektedir.

Tam Tasdik denetim çalışmalarının kapsamı kısaca tam tasdik vergi denetimi, vergi hesaplamaları ve raporlama olarak ifade edilmektedir.

Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca (vergi inceleme elemanlarınca) incelenmiş belge olarak kabul edilmektedirler. Tam tasdik yaptıran şirketler inceleme elemanlarınca incelenmiş sayıldıkları için, normal şartlarda (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar incelemeye tabi tutulmazlar.

Ayrıca kanun ve mevzuatlardan kaynaklanan hakların mükellefleri bilgilendirmek suretiyle kullanılmasında önemli bir görev üstlenmektedir.

Tam tasdik sözleşmesine sahip mükellefler YMM tasdik raporu ile kdv iadesi alabilmektedirler.

Aktif toplamı ve net satışları belli bir hacimden az olan şirketler beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak mecburiyetinde olmalarına karşın, YMM ile Tam Tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler bu mecburiyetten muaf tutulmaktadırlar.

Satış yaptığınız firmaların iade almaları durumunda size yönelteceği karşıt inceleme tutanaklarını, tam tasdik sözleşmesi imzalamanız halinde yeminlinize bilgi isteme yazısı olarak yönlendirebilirler.

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen gelir ve kurumlar vergisi stopajının 100.000-TL’ye kadar olan kısmının Tam Tasdik sözleşmesi düzenlemiş YMM tarafından düzenlenecek Tam Tasdik raporuna istinaden iadesi mümkündür. 100.000 TL üzerindeki iadeler için ise denetim elemanlarınca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

Tam tasdik hizmeti vergi inceleme riskini önemli ölçüde azalttığı gibi hatalı vergi uygulamalarının tespiti ve düzeltilmesi noktasında önem arz etmektedir.

Denetim sırasında vergi planlama ve vergi hukukundan kaynaklanan fark edilmemiş hak ve alacakların firma yönetimine sunulup bu hakların elde edilmesine yönelik işlemlerin yapılması tam tasdik hizmetinin önemli avantajlarından birisidir.

bottom of page