top of page

Muhasebe Sistemleri Danışmanlığı

  • Firmaların ön muhasebe veya Genel Muhasebe sistemlerinin güncel muhasebe ilke ve muhasebe standartlarına uygun olarak kurulması ve işler hale getirilmesini sağlamak.

  • Ön Muhasebe veya Genel Muhasebe konusunda yeterli bilgi birikimine sahip elemanların temin edilip, yetiştirilmesi ve işletmelere tam zamanlı veya kısa süreli çalışma biçiminde hizmet vermelerini sağlamak.

  • Firmaların kendi yapılarına uygun bilgisayar yazılımları hakkında raporlar hazırlanması ve sunulması veya mevcut yazılımları mevcut ise ilgili yazılımların firma açısından değerlendirilmesi ve raporlanması.

  • İşletmede daha önceden kurulmuş Muhasebe sisteminin işlerliğinin denetlenmesi ve ilgililere raporlanması.

  • Ön Muhasebe veya Genel Muhasebe sistemi içerisinde istihdam edilmiş personele güncel konular hakkında bilgiler aktarıp çalışanların güncel mevzuata haiz olmalarını sağlamak,

  • Firmaların kurulan veya daha önceden kurulmuş olan ön muhasebe veya genel muhasebe sistemleri hakkında düzenli denetlemeler yaparak raporlar hazırlayıp ilgililere raporlamak.

bottom of page