top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

2022 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi yayınlan


Sayı : TEPE-2021/34 22.12.2021

Konu : 2022 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak

olan asgari ücret tarifesi yayınlanmıştır.


SİRKÜLER 2021-34


22.12.2022 tarih ve 31697 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2022 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda yer almaktadır.


Bilgilerinize sunulur.
2022 YILI ÜCRET TARIFESI
.pdf
PDF dosyasını indir • 670KB


Ayrıca sirkülerimize konu olan düzenlemeye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211222-20.htm adresinde ulaşabilirsiniz.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.


7 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page