top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Akaryakıt ve LPG İstasyonlar Tarafından Verilecek Olan Teminatın Süresi Uzatılmıştır.

Sayı : TEPE-2023/85 17.05.2023

Konu : Akaryakıt ve LPG İstasyonlar Tarafından Verilecek Olan Teminatın Süresi Uzatılmıştır.
SİRKÜLER 2023-85


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 17.05.2023 tarih ve VUK-156/2023-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/156 ile;


531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca, anılan Tebliğ ile getirilen yükümlülükler kapsamında verilmesi gereken teminatların verilme süresi, 31/08/2023 gününe (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.


Buna göre akaryakıt ve LPG istasyonları tarafından 2023 Mayıs ayı sonuna kadar verilmesi gereken teminat mektuplarının verilme süresi 31.08.2023 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.gib.gov.tr/ adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

3 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page