top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakdenİadesine Yönelik Hadler Belirlenmiştir.

Sayı : TEPE-2023/13 18.01.2023

Konu : Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden

İadesine Yönelik Hadler Belirlenmiştir.
SİRKÜLER 2023-13


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 16.01.2023 tarihli duyuru ile;


252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2023 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir. Buna göre 2023 yılı için;


-Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 151.000 TL


-Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 1.518.000 TL olarak tespit edilmiştir.Yukarıda yapılan açıklamalara göre tam tasdik sözleşmesi şartı aranılmadan nakden yapılacak iade sınırı 151.000 TL, bu tutarı aşan ve 1.518.000 TL`ye kadar olan nakit iadelerde ise süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi olması gerekmektedir.


Tam tasdik sözleşmesi olmaması halinde 151.000 TL`yi aşan nakden iade talepleri ile, Tam Tasdik Sözleşmesi bulunsa bile 1.518.000 TL`yi geçen nakit iade talepleri vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.
Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.gib.gov.tr/252-seri-nolu-gelir-vergisigenel-tebliginde-yer-alan-ve-tevkif-yoluyla-kesilen-vergilerin-nakden-0 adresinden ulaşmak mümkündür
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page